Пријава

Јавни увид у катастарске податке

Јавни увид у катастарске податке је информативног карактера те не представља јавну исправу.

Претраживање

Постоје два начина претраживања, по катастарској парцели и по адреси.

Начин претраге
За претрагу по катастарској парцели потребно је:
 1. Изабрати град/општину у пољу Град/општина
 2. Изабрати катастарску општину у пољу Катастарска општина
 3. Унијети број катастарске парцеле у пољу Парцела
 4. Означити сигурносно поље Нисам робот
 5. Кликнути на поље Претражи
Након претраге, избором опције Прикажи на мапи добијамо геометријски приказ ако је податак доступан.
Напомена

Уколико парцела има подброј унесите га одвојеног косом цртом (нпр. 512/1). Ако не знате тачан подброј парцеле уносом основног броја парцеле као резултат ћете добити све парцеле које га садрже (нпр. уколико унесете основни број 512 добићете резултат за парцеле 512/1, 512/2, 512/3,... уколико исте постоје).

Начин претраге
За претрагу по адреси потребно је:
 1. Изабрати град/општину у пољу Град/општина
 2. Изабрати насељено мјесто у пољу Насељено мјесто
 3. Изабрати улицу у пољу Улица
 4. Изабрати кућни број у пољу Кућни број
 5. Означити сигурносно поље Нисам робот
 6. Кликнути на поље Претражи
Након претраге, избором опције Прикажи на мапи добијамо геометријски приказ ако је податак доступан.
Напомена

Уколико кућни број има додатак унесите га одвојеног косом цртом (нпр. 14/а). Ако не знате тачан додатак уносом основног кућног броја као резултат ћете добити све кућне бројеве који га садрже (нпр. уколико унесете основни број 14 добићете резултат за кућне бројеве 14, 14/а, 14/б,... уколико исти постоје).